Afspraak maken

Beltijden
8.00 - 10.00 uur: afspraak spreekuur, aanvragen huisbezoek
10.30 - 12.00 uur: opvragen uitslagen, overige vragen
12.00 - 17.00 uur: alleen voor spoed vanwege andere werkzaamheden praktijkassistente

Keuze-menu telefooncentrale
1  -  Spoed (8.00-17.00u)
2  - 
3  -  Assistente, voor afspraken en vragen (8.00-12.00, niet tussen 10.00-10.30u i.v.m. overleg met de huisarts)
4  -  Intercollegiaal overleg mede-zorgverleners (8.00-17.00u)

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.