Prakijkondersteuner somatiek

De huisarts wordt ondersteund door prakijkverpleegkundige Froukje Dermois. Zij werkt onder supervisie van de huisarts en verricht specifieke taken, zoals controle en behandeling van patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus (suikerziekte), astma en COPD.