Waarneming

Op donderdagmiddag en tijdens vakanties wordt waargenomen door huisartsen in Oudega, Garyp of Eastermar. Meestal neemt huisarts W.P.A. Keijer in Oudega waar.

Luistert u voor de meest actuele informatie naar het antwoordapparaat (0512 - 371261).

 

W.P.A. Keijer, huisarts
Buorren 34e, Oudega gem. Smallingerland  -  0512-371262  -  website

H.C.A. Veldhuizen, huisarts
Eendrachtsweg 9, Garyp  -  0511-521264  -  website

P.S. Wiersema, huisarts
E.M. Beimastrjitte 69, Eastermar  -  0512-471221  -  website