Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Opeinde


Huisartsenpraktijk Opeinde

Iendrachtsingel 2
9218 PM Opeinde
Telefoon: 0512371261
Spoed: 0512371261
Fax: 0512371543

AGB-code praktijk: 01058832

Edifact: 500074193@lms.lifeline.nl

Receptenlijn Sunenz/De Wiken/De Dragt en Barentsen: 0512745745

www.huisartsopeinde.frl

E-mail: info@huisartsopeinde.frl


Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

In geval van spoed belt u 0512 - 371 261 en kiest u keuze-optie '1'. U wordt dan tijdens praktijkuren direct te woord gestaan.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen, maar eerst bellen is beter. Soms is de huisarts er namelijk niet.

Voor spoedeisende klachten buiten praktijkuren belt u Dokterswacht Friesland op telefoonnummer 0900 - 112 7 112. Tijdens het gesprek met de assistente wordt samen met u een inschatting gemaakt van de ernst en urgentie van de klachten. Afhankelijk van deze inschatting volgt een telefonisch advies, een telefonisch consult met de dienstdoende huisarts, een consult bij de huisarts op de post van Dokterswacht Friesland of een huisbezoek. Let op: Dokterswacht Friesland werkt alléén op afspraak, door eerst te bellen voorkomt u dat u lang moet wachten.

Openingstijden

maandag 08:00 - 17.00u
dinsdag 08:00 - 17.00u
woensdag 08:00 - 17.00u
donderdag 08:00 - 12.00u
vrijdag 08:00 - 17.00u

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur, behalve op donderdag, dan is de praktijk geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

Op woensdagavond houdt de huisarts spreekuur van 17.00 tot 19.00 uur. Dit is een spreekuur op afspraak en is bedoeld voor mensen die niet overdag bij de huisarts kunnen komen.

Op donderdagmiddag kunt u tot 17.00 uur voor spoedeisende hulpvragen die niet kunnen wachten tot vrijdag bellen met de waarnemende huisarts. Meestal is dit huisarts W.P.A. Keijer in Oudega, maar luistert u voor de meest actuele informatie naar het antwoordapparaat (0512-371261).

Afspraak maken

Beltijden
8.00 - 10.00 uur: afspraak spreekuur, aanvragen huisbezoek
10.30 - 12.00 uur: opvragen uitslagen, overige vragen
12.00 - 17.00 uur: alleen voor spoed vanwege andere werkzaamheden praktijkassistente

Keuze-menu telefooncentrale
1  -  Spoed (8.00-17.00u)
2  - 
3  -  Assistente, voor afspraken en vragen (8.00-12.00, niet tussen 10.00-10.30u i.v.m. overleg met de huisarts)
4  -  Intercollegiaal overleg mede-zorgverleners (8.00-17.00u)

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.


Telefonisch spreekuur

Dokter Lindeman heeft geen telefonisch spreekuur.

Uitslagen
Bel voor uitslagen met de assistente tussen 10.30 en 12.00 uur, of vraag uw uitslag op via eConsult.

 

Huisbezoek

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Voor het aanvragen van een huisbezoek belt u het liefst voor 10.00 uur, maar uiterlijk voor 11.30 uur.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Medicatie

Herhalen
U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen via de website, telefonisch via de herhaalreceptenlijn (0512-371261, keuze-optie 2), of door uw oude doosjes in te leveren bij de praktijkassistente.

Ophalen
Patiënten die ingeschreven staan bij Apotheek Sûnenz kunnen hun medicatie ophalen bij Dorpshuis "De Wringe", Middelbuorren 1, Opeinde. Dit kan elke werkdag tussen 16.00 en 17.00 uur. 

Uw medicatie ligt na 2 werkdagen klaar bij de apotheek of het afhaalpunt in "De Wringe". Wilt u bij het bestellen aangeven waar u het komt ophalen (apotheek of afhaalpunt)?

Assistentie

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

herhaalrecepten
het meten van de bloeddruk
aanstippen van wratten
verbinden van wonden
oren uitspuiten
hechtingen verwijderen
zwangerschapstest
urine onderzoek
uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
verstrekken van informatie


Maak hiervoor telefonisch een afspraak op haar spreekuur.

Prakijkondersteuner somatiek

De huisarts wordt ondersteund door prakijkverpleegkundige Froukje Dermois. Zij werkt onder supervisie van de huisarts en verricht specifieke taken, zoals controle en behandeling van patiënten met chronische ziekten als diabetes mellitus (suikerziekte), astma en COPD.

Praktijkondersteuner GGZ

De huisarts wordt ondersteund door praktijkondersteuner GGZ Metha Baron. Onder supervisie van de huisarts behandelt en begeleidt Metha mensen met klachten als stemmingsklachten, overspannenheid, angstklachten. De zorg die Metha levert, wordt vergoed vanuit de basisverzekering en kost u niets extra. Ook is er geen wachtlijst voor behandeling.

Urine-onderzoek

U kunt elke werkdag tussen 8.00-10.00 uur urine inleveren bij de assistente voor urine-onderzoek. Wij vragen u om bij het inleveren van de urine ook een vragenlijst in te vullen over uw klachten. Deze vragenlijst ligt bij de assistente, maar u kunt deze ook hier downloaden, printen en invullen. Bedankt voor uw medewerking.

Formulier urine-onderzoek

Bloedafname

U kunt zonder afspraak op de volgende locaties uw bloed laten afnemen. De uitslag van uw bloedonderzoek is na twee werkdagen bekend bij de huisarts, tenzij de assistente of de huisarts anders aangeeft. U kunt de uitslag opvragen via eConsult (24 uur/dag) of telefonisch bij de assistente (tussen 10.30 en 12.00 uur).

Opeinde
Huisartsenpraktijk Opeinde
Vrijdag: 8.00 - 8.30 uur

Drachten
Regiopost De Poort ("De Wiken")     Middelwijk 39H, 9202 GN Drachten
Alle werkdagen: 7.00 - 15.00 uur

Sûnenz     Burgemeester Wuiteweg 140b, 9203 KP Drachten
Alle werkdagen: 7.30 - 11.00 uur

Ziekenhuis Nij Smellinghe     Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
Alle werkdagen: 7.00 - 17.00 uur

 

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door Dokterswacht Friesland. U kunt voor spoedeisende hulpvragen of medische hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag contact opnemen met Dokterswacht Friesland (tel: 0900-112 7 112).

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraak maken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Huisartsenpost Drachten
Dokterswacht Friesland
Compagnonsplein 1 (op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe)
9202 NN  Drachten
Tel: 0900-112 7 112
https://www.dokterswacht.nl/

Waarneming

Op donderdagmiddag en tijdens vakanties wordt waargenomen door huisartsen in Oudega, Garyp of Eastermar. Meestal neemt huisarts W.P.A. Keijer in Oudega waar.

Luistert u voor de meest actuele informatie naar het antwoordapparaat (0512 - 371261).

 

W.P.A. Keijer, huisarts
Buorren 34e, Oudega gem. Smallingerland  -  0512-371262  -  website

H.C.A. Veldhuizen, huisarts
Eendrachtsweg 9, Garyp  -  0511-521264  -  website

P.S. Wiersema, huisarts
E.M. Beimastrjitte 69, Eastermar  -  0512-471221  -  website

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt uw klacht rechtstreeks bespreken met de assistente, praktijkverpleegkundige of huisarts. Een andere mogelijkheid is het invullen van ons online klachtenformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.


Privacyreglement

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Opeinde is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Opeinde hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via het aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Opeinde. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe minimaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Opeinde is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Opeinde hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Opeinde wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Het aanvraagformulier